LAKE DIGITAL

croeso

Wedi sefydlu yn 2007, mae Lake Digital wedi tyfu o fusnes bach yn argraffu anrhegion personol i fusnes prysur sy'n argraffu a brodio nwyddau ar gyfer y cyhoedd, busnesau preifat, cymdeithasau a'r sector gyhoeddus. Gallwn eich cyflenwi gyda unrhywbeth o un crys-t ar gyfer parti, i archeb wisg ysgol fawr.

Hwdis Leavers

Holwch heddiw am eich hwdis levaers 2024

geirda

Angharad Gwyn | Adra Home Ltd
"Os am wasanaeth rhagorol, defnyddiwch Lake Digital. Mae Adra’n defnyddio eu gwasanaeth argraffu a phwytho ers rhai blynyddoedd. Mae Dafydd yn cynnig gwasanaeth cyflym, nwyddau o ansawdd, prisiau cystadleuol a gwasanaeth cwsmeriaid heb ei ail. Peidiwch a chwilio dim pellach – gall cyflenwi popeth rydych ei angen!"
Woolly Hatters
Thanks for all your help making the Hoodies and mugs a reality!!! We love them 😍 the whole process has been fantastic. It's been great working with such a friendly local company 🙌 Diolch o galon Dafydd a Llinos
Portmeirion
“Rydym yn defnyddio gwasanaeth Lake Digital ar gyfer nifer o anghenion gwisgoedd staff. Mae’r gwasanaeth yn gyfeillgar a phroffesiynol bob amser ac mae ansawdd y cynnyrch yn arbennig o dda – y cwbl am brisiau cystadleuol!”
Roger Payne | Baavet Ltd
“We’ve been using Lake Digital for all of our embroidery and fabric printing requirements since we started our business. The service and quality have been consistently good and the prices have remained very competitive. I would definitely recommend Lake Digital to anyone looking for high quality service at a reasonable price.”

Cysylltu

Cyfeiriad
5E Parc Eithin, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd LL53 6EG
Oriau agor
Cysylltwch i wiro ein horiau agor gan ein bod weithiau allan yn danfon neu'n gweld cwsmeriaid